środa 25 listopad 2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Imieniny obchodzą: Katarzyna, Erazm, Klemens
Wielkość tekstu

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w SanokuDyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku ogłasza rozpoczęcie procedury naboru w roku szkolnym 2020/2021 wg. podanego harmonogramu


 1. 03.02 - 21.02 – składanie deklaracji woli kontynuowania edukacji dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci aktualnie uczęszczających. Deklaracje są do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup. Brak złożenia deklaracji w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021.
 2. 02.03 - 20.03 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dla nowych dzieci. Wnioski będą do odebrania w sekretariacie Przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15 lub do pobrania na stronie internetowej pod adresem http://www.przedszkole1.sanok.info w zakładce „ Do pobrania”. Po wypełnieniu kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie, wnioski zostawiane w grupach nie będą przyjmowane!

Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka. Rodzice dzieci spoza Sanoka będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych w Sanoku w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do naszej placówki prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica i złożone osobiście w sekretariacie przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 4. Składając wniosek rodzice wskazują preferowane przez siebie przedszkole na terenie miasta Sanoka. Przedszkole umieszczone na liście na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 5. Rodzice składają wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Przedszkole posiada 8 oddziałów w budynku przy ul. Rymanowskiej 15 oraz 1 oddział przy ul. Piastowskiej 69. Rodzic może zaznaczyć ( w górnym prawym rogu wniosku) który z budynków preferuje. Jeżeli organizacja grup pozwoli, uwzględnimy jego wybór.
 7. Organizacja grup przedszkolnych ( jednorodnych lub mieszanych) jest uzależniona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Ostateczne listy poszczególnych grup na rok 2020/2021 zostaną opublikowane na przedszkolnych tablicach ogłoszeń 24 sierpnia 2020r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KOLEJNY ETAP

 1. 30.03.2020 – do godz. 16.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. 31.03.2020 – 03.04.2020 do godz. 16.00
 3. 06.04.2020 do godz. 16.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Od 07.04.2020 – procedura odwoławcza ( na podstawie art. 158 ust. 9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. – Prawo światowe).

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI ZAPISU DZIECKA W PRZEDSZKOLU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE (w sekretariacie przedszkola)


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku zobligowani są do:

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA W PRZEDSZKOLU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE (w sekretariacie przedszkola ) W TERMINIE OD 31.03.2020 DO 03.04.2020

Logowanie użytkownika